skip to Main Content
0 850 811 63 51      
Ayrıntılı Ultrason

Ayrıntılı Ultrason (2.düzey ultrason) ne demektir?

Dilimizde ayrıntılı ultrason için pek çok ifade kullanılmaktadır. Detaylı ultrason, dopler ultrason, büyük ultrason, 4 boyutlu ultrason, 2. düzey ultrason gibi. Ayrıntılı ultrason ya da detaylı ultrason tabirlerinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Ayrıntılı Ultrasonu kim yapar?

Ayrıntılı ultrason kadın doğum uzmanı, radyoloji uzmanı, perinatoloji uzmanı ya da ülkemizde olmasa da bu konuda eğitimli bir ultrasonografi uzmanınca yapılabilir. Ülke şartlarımızda özellikle özel ya da devlet hastanelerinde çalışan hekim arkadaşlar hasta yoğunluğu ya da cihaz yetersizliği gibi sebeplerle hastalarını genellikle 20. hafta civarında detaylı ultrason yapabilen hekimlere yönlendirirler.

Ayrıntılı Ultrason ile bebekteki tüm hastalıkları tanımak mümkün müdür?

Malesef hayır. Şuan kullandığımız son teknoloji cihazlar ve artan bilgi birikimimize rağmen ayrıntılı ultrason ile dünyanın en gelişmiş ultrasonografi merkezlerinde bile bebeklerdeki sorunların yaklaşık %70-80’i tanınabilmektedir. Aşırı kilolu annelerde, bebeğin suyunun (amniyon sıvısı) az olduğu durumlarda, çoğul gebeliklerde varolan hastalığı görememe ihtimali artmaktadır.

Ayrıntılı ultrasonda sorun tespit edildiğinde ne yapılır?

Ayrıntılı ultrasonda bir problem tespit edildiğinde sorunun ne olduğuna bağlı olarak bu konuda deneyimli bir perinatoloji uzmanına , bir pediatrik kardioloğa, çocuk cerrahına , genetik uzmanına yönlendirilebilirsiniz. Mesela doğum sonrası bebekte müdahale gerektirecek bir hastalık varlığında bu sorunla başedebilecek imkanları olan bir hastaneye yönlendirilirsiniz.

Ayrıntılı ultrason ne zaman yapılır?

Ayrıntılı ultrason 18-22 hafta arası dönemde yapılabilirse de özellikle kalbin ve beynin daha iyi muayene edilebilmesi için 21-22 hafta gebelik dönemi idealdir.

Ayrıntılı ultrasonda nelere bakılır?

Ayrıntılı ultrasonda nelere bakıldığı muayenin yapıldığı gebelik haftası ve muayeneyi yapan hekime göre değişir. Ben ISUOG kriterlerini temel alarak muayenemi yapıp muayene ettiğim tüm hastalarıma yaptığım muayenenin sonunda kapsamlı bir yazılı rapor veriyorum.

Back To Top