skip to Main Content
0 850 811 63 51      

Amniyosentez; anne karnındaki bebeğin kromozom yapısını görmek için en sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Kanda fetal DNA testlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte daha az başvurduğumuz bir yöntem olmakla birlikte halen riskli gebeliklerle uğraşan hekimler için çok önemli bir tanı koyma yöntemidir. 15-20. gebelik haftaları arası uygulanır. Testin doğruluğu son derece yüksek olup %99\’un üzerindedir. Geçmiş yıllarda yapılmış çalışmalarda işleme bağlı fetal kayıp ihtimali 1:200 olarak belirtilmekle birlikte son yıllarda yapılan çalışmalarda deneyimli ellerde amniyosentez riskinin ihmal edilebilecek kadar az olduğu belirtilmektedir.

İşlem sonrası su gelmesi, enfeksiyon ya da rahimde kasılmaların başlaması nedeniyle gebelik kaybı yaşanabilirse de neyseki bu durumlar son derece nadirdir.

Amniyosentez yapılması kolay, doğruluğu yüksek, güvenilir bir yöntemdir. Bakılacak hastalıkların ne olduğuna göre sonuç alma süresi birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişmektedir.

Back To Top