skip to Main Content
0 850 811 63 51      

CVS (Koryon vilüs örneklemesi); İlerleyen ultrason teknolojisi ve erken gebelik haftalarında hastalık tanısındaki artan deneyimlerimiz neticesinde günümüzde CVS amniyosenteze oranla daha çok uyguladığımız bir yöntem olmuştur.

CVS 11-14 gebelik haftalarında plasentadan örnek alarak fetüsün kromozomal yapısının değerlendirilmesi işlemidir. İşlem karından iğne batırılarak ya da özel kateterlerle vajinal yolla yapılabilir. CVS ile alınan plasental dokular genetik laboratuarında analiz edildiğinde çok yüksek doğrulukla (%99’dan fazla) fetüsün kromozomal hastalıkları teşhis edilir.

Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda işleme bağlı fetal kayıp oranı %1 olarak belirtilmekle beraber son yıllarda yayınlanan çalışmalarda işlemin deneyimli ellerde yapıldığında ihmal edilebilecek seviyede az riske sahip olduğu belirtilmektedir.

CVS’den sonra %1’den az ihtimalle plasental mozaism görülür ki bu durum tekrar amniyosentez yapma gerekliliği doğurur. %1 den az ihtimalle görülebilecek başka bir durum ise maternal kontaminasyondur ki bu durumda plasental dokulara karışan anne hücreleri test sonucunun yanlış çıkmasına yol açar.

Araştırılacak hastalıkların ne olduğuna göre değişmekle beraber işlem sonrası sonuç alma süresi birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişmektedir. İşlemin karından ya da vajinal yolla yapılmasına plasentanın rahmin hangi kısmında yapıştığına bakarak karar verilir. Vajinal yolla yapılan işlem daha ağrısız, kısa süreli ve bol miktarda plasental dokunun kolayca alınmasına olanak sağladığı için ben daha çok vajinal yolla işlem yapmayı tercih ediyorum ancak vajinal yol ya da karından iğne batırarak işlem yapılması operatörün deneyimine bağımlıdır.

Back To Top