skip to Main Content
0 850 811 63 51      

Erken gebelik haftası ultrasonu eski yıllarda fetüsün baş popo mesafesini ölçmek amacıyla yapılırdı. Günümüzde gelişen ultrason teknolojisi ve hastalıkların erken tanısı için artan bilgi birikimimiz gebeliğin 11-14 hafta periyodunda bebeğin anotomisinin büyük oranda anlaşılmasını ve çok geniş yelpazede hastalıkların tanısının mümkün olmasını sağladı. Özellikle 12 haftanın sonu ve 13. Hafta başında iyi bir cihaz ve deneyimli bir hekimin muayenesi 20-22 haftada yapılan bir detaylı taramaya yakın doğrulukta sonuç verecektir.

Hastalıkların erken teşhis edilmesi uzun sürede sonuç veren genetik testlerin yapılabilmesine imkan tanıdığı gibi yaşamla bağdaşmayacak ağır anomalilerin ve zeka problemlerinin varlığında erken terminasyona imkan verecektir.

Kliniğimizde 11-14 hafta taraması ISUOG kriterleri temel alınarak uygulanmaktadır.

Back To Top